Sommarvandring Klagshamns udde

Vandring 15/2022: 31 augusti. Sommarvandring Klagshamns udde. 26 deltagare. 10 km.

Text och bilder under bearbetning.

© Eva Marie Bramsved