Gabriel Jönsson

Gabriel Jönsson 1892 - 1984

Gabriel Jönsson är född på Ålabodarna.


Hans mor Johanna Jönsdotter hade en av de små affärerna på Ålabodarna. Denna hade Gabriels far Peter Jönsson startat sedan hans ryggskada från ungdomen gjort att han blev tvungen att lämna livet som sjöman. Förutom på Ålabodarna hade han en liten filial på Fortuna och en i Husvik på Ven. Vid hans bortgång 1901 övertog Gabriels mor affärsrörelsen.

Det var modern som ansåg att barnen skulle få möjlighet att studera. Fadern hade motsatt sig detta och tyckt att livet till sjöss var att föredra. Själv ville Gabriel bli sjöman, men skolgången på Ålabodarna och i Glumslöv visade att han hade läshuvud. Nu blev det som modern ville och Gabriel sändes till Helsingborg för att gå i skola - han blev den förste i föräldrarnas släkt som började studera. Studierna här ledde vidare till fem års akademiska studier i Lund - som aldrig ledde till någon examen.

Då Gabriel 1918 lämnade studierna i Lund sökte han sin framtid som journalist. Sommaren 1918 fick han anställning vid Svenska Dagbladets redaktion i Stockholm. Han kom att arbeta för tidningen fram till mitten av 30-talet. Efter detta återvände han till Skåne och började skriva för Sydsvenska Dagbladet.

1920 debuterade Gabriel Jönsson med diktsamlingen Flaskpost med motiv från Ålabodarna. Denna följdes 1927 av Årsringar och 1936 av Mina skepp - även dessa med motiv från Ålabodarna men nu även med bondelivsdikter. I de följande diktsamlingarna fortsätter han att gestalta bondelivet - Kustland 1941 och Himmel och blandsäd 1946. 1956 utkommer Min strand.

Utöver detta har kåserisamlingarna Skånska somrar 1935 och Än sjunger öresund 1954 utkommit. 1975 kom Minnen från kustland och betland - en liten skrift för Sockerbolaget med motiv från hembygden med socker och sockerbetor som huvudtema i berättelserna. Tre år senare - 1978 - utkom Ung mellan backar och böljor. Boken har Minnen av människor och landskap som undertitel.

Författaren berättar om människor och platser i sitt liv. Dagar i dur utkom 1983 och är ett urval ur tre tidigare böcker. I boken Sångaren vid öresund (1977) försöker Karin Karlsson "förklara och tolka en poesi, som är förankrad i landskapet vid öresund". Åke Jönsson utgav 1991 boken Fotboll är också poesi där Gabriel Jönssons idrottsjournalistik behandlas.

© Eva Marie Bramsved