Dikt om Gullbergs ursprung

Bevarad dikt där Hjalmar Gullberg diktar om
omständigheterna kring sitt ursprung

För att jag inte var som andra, 
för att mitt hem inte var här, 
kunde jag i min kvällsbön klandra 
den gud som haver barnen kär.

Jag visste vad man inte visste 
Jag visste förrän jag blev stor: 
att jag om pappas säd gått miste 
och mamma aldrig varit mor.

Någonting drog mig ut i kvällen, 
lust efter vad och flykt från vad? 
Hemlängtan till förbjudna ställen, 
De andras fönster i en stad.

I gatljus utan rullgardiner 
såg jag hur de förströdde sig 
och greps av hat mot det som skiner 
och hat mot dem som födde mig.

Jag smög mig upp i deras trappa 
ett barnporträtt av husets värd. 
Så rusade jag hem till pappa 
Men teg om blodets tiggarfärd.

Än skyr jag hos mig anletsdragen, 
för att jag inte deras fått 
som gav mig från den första dagen 
en kärlek som är utan mått.

© Eva Marie Bramsved