Poesi i Falsterbo

Vandring 15/2011: 28 september. Poesi i Falsterbo. 22 deltagare. 12 km.

Vårt vandringmål i september i fjor var Falsterbo och poeten Anders Österling. En nyutkommen bok, Poesins udde, av en annan Falsterboson, Daniel Hjort, gjorde att vi dristade oss till att be författaren berätta om Österling framför dennes hus på Fiddeledet. Denna fina stund förra året fick mig att be om ett nytt miniföredrag, denna gång om Hjalmar Gullberg.

P1120585


"Ja, det går bra, fast då måste vi gå till Villa Lundhem på Kyrkogatan. Det var där han bodde." Fantastiskt! Vi åkte till Papegojvägens hållplats och promenerade till Skoltorget, där vi stämt träff med Daniel Hjort. Vi satt likt Jesu lärjungar vid hans fötter och lyssnade intresserat till gamla och nya fakta kring Gullberg och hans fascinerande levnadsöde.
Jag citerar ur boken: "Hjalmar Gullberg blev den förste poeten med eget hus i Falsterbo. Då han föddes 1898 adopterades han bort, därför att hans mor och far inte var gifta ännu, vilket var en skandal på den tiden. Efter en process blev han 1927 erkänd som ende arvinge till sin biologiska mor varefter han hade möjlighet att föra ett modest rentierliv med fastighet i Lund och korsvirkeslängan vid torget i Falsterbo."

Villa Lundhem ärvde han alltså efter sin biologiska mor, som dock aldrig erkände honom. Ja, jag kan inte återge allt vi fick berättat. Det är bara att läsa själv, du som vill sätta dig in i levnadsödet och alla dikterna. Hjalmar Gullbergs efterlämnade handlingar finns förvarade i Lunds universitetsbibliotek. Bland handlingarna finns en dikt bevarad. Denna dikt är det enda ställe där han öppet diktar om omständigheterna kring sitt ursprung. Dikten kan läsas här.

P1120591


Inte nog med detta. Så togs vi ut på en vandring i Falsterbo och fick veta mycket mer om stadens historia. Vi stod länge framför Villa Lundhem. Nu skiljdes vi för vår kaffestund på Skoltorget. Daniel återvände då med hund och exemplar av boken till intresserade vandrare.

P1120565

För att ta det från början så gick vår tur alltså från Papegojvägen ut på ängarna och stranden förbi Falsterbo fyr. Där stod nyfikna fågelskådare med sina kikare. De står i kontakt med varandra via sms och kan åka långa sträckor för att man vid t.ex. Kolabacken skymtat en pärluggla (vilket var fallet vid mitt besök där den 17/10 2011).Flera skolklasser hade idag stämt träff med fågelstationens personal för guidning i området. Jag citerar från fågelstationens hemsida:

"Varje höst passerar omkring 500 miljoner flyttfåglar över södra Sverige. Vissa arter flyttar på dagen och vissa på natten medan andra kan flytta både dag och natt. Flyttfåglarna måste genomföra sina resor så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Därför undviker de att flyga över okända eller farliga områden. För många fåglar är Östersjön det första svåra hindret på vägen söderut. Därför följer de kusterna så länge som möjligt. Till sist hamnar många vid Sveriges sydvästspets - Falsterbo. Därav uppstår koncentrationen av flyttfåglar vid Falsterbo under hösten. Särskilt omtalat är sträcket av rovfåglar. Ingen annanstans i Sverige ser man fler fåglar än under en bra dag vid Falsterbo."

P1120580

 

En härlig vandring på stranden ledde oss nära den ståtliga vita byggnaden Falsterbohus. Vidare förbi muséet där vi skymtade kyrkan mellan träden. Nu var vi framme vid Skoltorget och vår lyrikstund där. Man kan här läsa en av dikterna som Daniel Hjort deklamerade för oss. Ja, han läste så att vi nästan  hörde Gullbergs egen röst.

DSCN1426_2-filtered

Flygfoto: Martin Bramsved

Jag bor vid ett rastställe, långsmalt, havsomflutet:
en utsträckt hand av vildros och susande gräs
som öppnar eller knyter sig. Här är slutet
på kartan över landet, ett yttersta näs.


Efter en höstlig promenad i stadsparken och på strandängarna befann vi oss på Strandbadens hållplats varifrån vi tog bussen tillbaka till Höllviken.

© Eva Marie Bramsved