Falsterbokanalen, frågor och svar

Frågor om Falsterbokanalens tillkomst och byggande.


1. När påbörjades arbetet med att bygga Falsterbokanalen?

2. Vilken var anledningen till bygget?

3. Vem var det som övertygade myndigheterna om nödvändigheten att bygga en kanal?

4. Hur bred var gatan genom skogen?

5. Vad hette bron som fraktades hit på pråmar från Köpenhamn?

6. Den var tänkt som ett provisorium men varade många år. Hur länge?

7. När började kanalen trafikeras?

8. Vad kostade bygget?

9. Soldater var inkvarterade för bevakning av bron. Var och hur många?

10. Hur stor var lönen för arbetarna vid bygget?

11. Hur många personer omkom vid bygget av kanalen?

12. Hur stor del av farleden går genom land?

13. När motionerades det första gången för ett kanalbygge?

14. Hur djup är kanalen?

  1. 15.Hur många personer bemannar bron i dag?


Frågor och svar om Falsterbokanalens tillkomst och byggande.


1.  När påbörjades arbetet med att bygga Falsterbokanalen?

        3 januari 1940 togs beslutet. En del av arbetet var redan påbörjat.

2.  Vilken var anledningen till bygget?

        Minsprängningarna på svenskt territorialvatten.

3.  Vem var det som övertygade myndigheterna om nödvändigheten att bygga en kanal?

        Wilhelm Boltenstern.

4.  Hur bred var gatan genom skogen?

        100 meter.

5.  Vad hette bron som fraktades hit på pråmar från Köpenhamn?

        Knippelsbron.

6.  Den var tänkt som ett provisorium men varade många år. Hur länge?

        50 år.

7.  När började kanalen trafikeras?

        Aug-okt 1941.

8.  Vad kostade bygget?

        21 miljoner.

9.  Soldater var inkvarterade för bevakning av bron. Var och hur många?

        FBU-lägret. 250 st.

10. Hur stor var lönen för arbetarna vid bygget?

        1:75 kr per timme.

11. Hur många personer omkom vid bygget av kanalen?

        4 personer.

12. Hur stor del av farleden går genom land?

        1.600 meter.

13. När motionerades det första gången för ett kanalbygge?

        År 1884.

14. Hur djup är kanalen?

        4-5 meter.

15. Hur många personer bemannar bron i dag?

        0 personer

© Eva Marie Bramsved