Där friheten kördes ut

"Där friheten kördes ut"
av Hjalmar Gullberg


Där friheten kördes ut,
blev det sommar på nytt och grönska.
Och körsbären i din strut
är så röda som du kan önska.
Men glädjen har tagit slut.

En främmande stövelklack
sätter märken så jorden hårdnar.
Vid källan där hinden drack,
själva gräset sig underordnar.
Det bugar och säger tack.

Han hälsar dig med manér,
han är vänsäll och ölet skummar.
En frikostig kavaljer
sätter tumskruv på dina tummar.
Om bara din hand du ger.

Men glädjen har tagit slut.
Hur kan ängen ge maskrosfröna
åt vindarna som tribut?
Vem vill plocka en tusensköna,
där friheten kördes ut?

© Eva Marie Bramsved